هولوگرام چیست ؟

هولوگرام چیست ؟

این واژه از دو بخش Holo به معنای همه یا تمام یک شی و Gram به مفهوم نگاشتن یا نمایاندن بصری یک شی تشکیل شده است. و هولوگرام برچسب هایی هستند که با تابانیدن نور بر روی آن تصاویر واضح و رنگینی را نشان می دهند که با تغییر زاویه نور تابانیده شده این رنگها در تصویر تغییر می کنند . چاپ این برچسبها با روشهای خاص پیشرفته که به صورت متمایز از روشهای متداول است صورت می گیرد و نکته مهم و قابل توجه در این امر نمایش بعد سوم در این برچسبهاست که با استفاده از تکنیک های نور لیزر ایجاد می شود. که با هیچ روشی کپی برداری نمی شود و از نظر اقتصادی با توجه به ضرر و زیانی که از تقلب متوجه تولیدکنندگان می شود استفاده از این برچسبها کاملا توجیه کننده است.