لیبل گچی یا خردشونده چیست ؟

لیبل گچی یا خردشونده چیست ؟

لیبل گچی یا خردشونده ، برچسبی است که عمدتا برای گارانتی یا پلمپ محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و کارکرد آن به صورتی است که در صورت جدا شدن از سطح به هیچ وجه یک تکه کنده نمی شود و کنده شدن آن از روی کالا بصورت تکه ای و خرد شده است. خرد شدن این برچسب نیز به دلیل این است که فردی که گارانتی را ابطال کرده است، دوباره برچسب را نتواند روی کالا بچسباند.